Politika privatnosti

 THE FIRMA 0.2 D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD, sa sedištem na adresi: Čubrina 1, Beograd, matični broj: 21655821, PIB: 112348594 (u daljem tekstu: “Online shop ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – kupaca, potencijalnog kupca ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo (u slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenjivo).

Mi cenimo Vas kao našeg posetioca i klijenta i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svake osobe čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo objavili svoju Politiku privatnosti. Politika privatnosti definiše koje Lične podatke Mi prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo, kako ih štitimo i koja su Vaša prava u vezi sa obradom Ličnih podataka. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem i obradom Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovoj web adresi: marijatarlac.com, putem pisane ili usmene komunikacije, kada zaključite ugovor o kupovini robe, ili iz nekih drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na email adresu: [email protected]

 

 

Opšte odredbe

Oblast primene

 

Ova Politika privatnosti se primenjuje na svaku obradu Ličnih podataka od strane Online shop-a.

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Lice“ predstavlja fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osetljivi podaci” odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez Vaše dozvole.

Ukoliko nama pošaljete Lične podatke o drugim pojedincima (npr. dostavite adresu za dostavu robe/adresu prebivališta drugog lica ili podatke lica koje želite da obradujete sa Gift Card-om), Mi ćemo smatrati da imate ovlašćenje da to učinite i da ste nam dozvolili da koristimo podatke te osobe u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 

Rukovalac obrade i zakonski okvir

Online shop, kao Rukovalac obrade Vaših Ličnih podataka, poštuje Vašu privatnost, te se obavezuje na zaštitu Vaših Ličnih podataka, a sve u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 

Kako prikupljamo Lične podatke

Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

 • Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

Mi prikupljamo Lične podatke na različite načine:

 • Pristup web adresi: com, prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih, preko društvenih mreža Instagram i Facebook

Mi prikupljamo Vaše Lične podatke kada posetite našu web stranicu i kada nas kontaktirate putem email-a, telefona, društvenih mreža.

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste davanje odgovora na različite upite u vezi naše robe odnosno uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva. U tom slučaju, Vi dajete pristanak nama da prikupljamo i obrađujemo Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, pol, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona. Dodatno, svrha prikupljanja navedenih Ličnih podataka jeste i slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizujemo.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i nas. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit odnosno nećemo moći da Vam odgovorimo na upite odnosno Vaše zahteve u vezi sa našom robom.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak.

 • Ugovori o kupoprodaji robe i Gift Card

Mi prikupljamo Vaše Lične podatke za svrhe zaključenja ugovora o kupovini robe odnosno za svrhe realizacije ugovora o kupovini robe, kao i za svrhe ostvarivanja email komunikacije i telefonske komunikacije radi realizacije ugovornog odnosa odnosno uspostavljanja ugovornog odnosa. Lične podatke koje tom prilikom prikupljamo i obrađujemo jesu: ime i prezime, pol, email adresa, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona i adresa za isporuku robe/adresa prebivališta.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zaključenje ugovora o kupovini robe odnosno realizacija ugovora o kupovini robe, kao i ostvarivanje email komunikacije i telefonske komunikacije radi realizacije ugovornog odnosa odnosno uspostavljanja ugovornog odnosa.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zaključenje ugovora o kupovini robe odnosno za svrhe realizacije ugovora o kupovini robe, koji je zaključen između Vas i nas, odnosno radi ostvarivanja email i telefonske komunikacije između Vas i nas. U suprotnom, nećemo moći da zaključimo odnosno realizujemo zaključeni ugovor o kupovini robe.

Mi prikupljamo Vaše lične podatke radi izrade i slanja Gift Card-a. Lične podatke koje tom prilikom prikupljamo i obrađujemo jesu: email adresa, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona i adresa za isporuku Gift Card-a/adresa prebivališta (u slučaju da želite da Vam se dostavi Gift Card u štampanom obliku).

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste omogućavanje kupovine Gift Card-a.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi onoliko koliko je potrebno za zaključenje ugovora o kupovini robe odnosno dok ne budu izvršene sve ugovorne obaveze iz ugovora o kupovini robe odnosno dok ne bude izvršena kupovina i dostava Gift Card-a. Izuzetno, Lični podaci prikupljeni u navedene svrhe se mogu čuvati i duži vremenski period i to za period koji je neophodan za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva.

 • Prilikom podnošenja izjave o korišćenju prava na odustanak od ugovora o kupovini robe

Zaključenje ugovora o kupovini robe putem interneta smatra se zaključenjem ugovora na daljinu. Sastavni deo ugovora na daljinu je i pravo kupca odnosno Lica na odustanak od ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kako biste ostvarili svoje zakonsko pravo na odustanak od ugovora, potrebno je da popunite formular o svojoj neopozivoj izjavi o odluci da iskoristite pravo na odustanak od ugovora o kupovini robe. Popunjavanjem navedenog formulara, koji ste dužni da nam pošaljete na email adresu: [email protected], otkrivate nam niz Ličnih podataka. S tim u vezi, Lične podatke koje tom prilikom prikupljamo i obrađujemo jesu: ime i prezime, pol, mesto i adresa za isporuku robe/mesto i adresa prebivališta i email adresa.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste ostvarivanje prava na odustanak od ugovora o kupovini robe, shodno Zakonu o zaštiti potrošača. Samim tim, osnov obrade navedenih Ličnih podataka za konkretnu svrhu jeste ispunjenje naših zakonskih obaveza.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za ostvarivanje prava na odustanak od zaključenog ugovora o kupovini robe. U suprotnom, nećemo moći da Vam omogućimo realizaciju Vašeg zakonskog prava.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi onoliko koliko je potrebno u svrhu ostvarivanja Vašeg prava na odustanak od zaključenog ugovora o kupovini robe. Izuzetno, Lični podaci prikupljeni u navedene svrhe se mogu čuvati i duži vremenski period i to za period koji je neophodan za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva.

 • Prilikom podnošenja reklamacionog formulara

Zaključenje ugovora o kupovini robe putem interneta smatra se zaključenjem ugovora na daljinu. Sastavni deo ugovora na daljinu je i pravo kupca na podnošenje reklamacije u slučaju nesaobraznosti kupljene robe.

Kako biste ostvarili svoje zakonsko pravo na reklamaciju, potrebno je da popunite reklamacioni formular. Popunjavanjem navedenog formulara, koji ste dužni da nam pošaljete na email adresu: [email protected], otkrivate nam niz Ličnih podataka. S tim u vezi, Lične podatke koje tom prilikom prikupljamo i obrađujemo jesu: ime i prezime, pol, mesto i adresa prebivališta/mesto i adresa za isporuku robe i email adresa.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste ostvarivanje prava na podnošenje reklamacije, shodno Zakonu o zaštiti potrošača. Samim tim, osnov obrade navedenih Ličnih podataka za konkretnu svrhu jeste ispunjenje naših zakonskih obaveza.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za ostvarivanje prava na reklamaciju. U suprotnom, nećemo moći da Vam omogućimo realizaciju Vašeg zakonskog prava.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi onoliko koliko je potrebno u svrhu ostvarivanja Vašeg prava na podnošenje reklamacije. Izuzetno, Lični podaci prikupljeni u navedene svrhe se mogu čuvati i duži vremenski period i to za period koji je neophodan za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva.

 • Upotrebom kolačića

Kako biste više saznali o „kolačićima“ i kako upravljati njima, uključujući i to kako možete da ih isključite, posetite deo Politika o kolačićima

U navedenoj Politici o kolačićima ćete biti informisani koje lične podatke obrađujemo putem kolačića.

 • Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi pripreme i dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete ili prilikom kupovine Gift Card-a, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

Koje podatke prikupljamo:

Mi prikupljamo Vaše sledeće lične podatke:

 • ime i prezime;
 • pol;
 • mesto i adresa prebivališta/mesto i adresa za isporuku robe;
 • email adresu;
 • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.;
 • ostale podatke koji se navode u Politici o kolačićima.

Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 • uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva u pogledu naše robe;
 • zaključenje i izvršenje ugovora o kupovini robe;
 • ostvarivanje prava na odustanak od ugovora o kupovini robe;
 • ostvarivanje prava na podnošenje reklamacije na robu;
 • slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje Mi organizujemo.

Mi možete koristiti depersonalizovane podatke u statističke svrhe.ž

Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Pravni osnov obrade Ličnih podataka je:

 • Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: [email protected]

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

 • Izvršenje ugovornih obaveza

Mi prikupljamo Vaše Lične podatke koji su nam neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza.

Lični podaci su neophodni za sklapanje ugovora o prodaji robe odnosno kako bismo mogli da ispunimo naše ugovorne obaveze.

Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da zaključimo ugovor o prodaji robe odnosno da izvršimo sve svoje ugovorne obaveze.

 • Ispunjenje pravnih obaveza shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača

Mi prikupljamo Vaše Lične podatke koji su nam neophodni kako biste ostvarili svoja zakonska prava (pravo na odustanak od zaključenog ugovora o kupovini robe odnosno pravo na izjavljivanje reklamacije), a samim tim, kako bismo ispunili svoje zakonske obaveze.

Lični podaci koje nam otkrivate radi ostvarivanja navedenih prava su neophodni za ispunjenje naših zakonskih obaveza.

Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da Vam omogućimo ostvarivanje Vaših zakonskih prava.

 

Primalac i treće lice

Mi nećemo činiti dostupnim Vaše Lične podatke drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti i Opštim uslovima poslovanja. S tim u vezi, u cilju omogućavanja isporuke Robe Vama, u obavezi smo da Vaše određene lične podatke, uz porudžbinu, podelimo sa kurirskom službom (Pošta Srbije ili DHL) koja vrši dostavu Robe.

 

Period čuvanja Ličnih podataka

Lične podatke koje prikupljamo radi zaključenja ugovora o prodaji robe odnosno radi realizacije ugovora o prodaji robe, čuvaćemo samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno dok ne budu izvršene sve ugovorne obaveze iz ugovora o prodaji robe. Izuzetno, Lični podaci prikupljeni u navedene svrhe se mogu čuvati i duži vremenski period i to za period koji je neophodan za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva.

Lični podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Lične podatke koje prikupljamo kako biste ostvarili svoja zakonska prava (pravo na odustanak od zaključenog ugovora o kupovini robe odnosno pravo na podnošenje reklamacije) odnosno kako bismo mi ispunili naše zakonske obaveze, čuvaju se u našoj bazi onoliko koliko je potrebno za svrhe ostvarivanja zakonskih prava.

 

Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da zahteva informaciju o tome da li Online shop obrađuje njegove/njene Lične podatke i da zahteva pristup tim podacima

Na zahtev Lica, Mi ćemo pružiti informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresu obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i mere preduzete u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

Mi ćemo u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.

Mi smo dužni da Licu na koje se Lični podaci odnose, na njegov zahtev, dostavimo kopiju Ličnih podataka koje obrađujemo. Mi možemo zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

 • da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka i prava na podnošenje prigovora na obradu podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane Online Shop-a.

Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Lične podatke i to ukoliko: 1) Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, 2) Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu, 3) Lice je podnelo prigovor na obradu, 4) Lični podaci su nezakonito obrađivani, 5) Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza; 6) Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • pravo na prenosivost Ličnih podataka

Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno nama dostavilo primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

 • obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora;
 • obrada se vrši automatizovano.
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Online Shop-a, ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva

1) Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava nama proveru tačnosti Ličnih podataka;
2) obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
3) nama više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
4) Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove/njene Lične podatke koje je prethodno dostavilo nama primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese nama prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

 

Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka 

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da, bez nepotrebnog odlaganja, o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede Ličnih podataka koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da o tome obavestimo Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

S tim u vezi, Mi prenosimo Lične podatke isključivo u Nemačku (gde se cloud nalazi).

 

Primena načela zaštite podataka

Prilikom obrade Ličnih podataka, Mi ćemo u svakom trenutku nastojati da postupamo u skladu sa sledećim načelima obrade podataka:

 • Lični podaci se moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice („zakonitost, poštenje i transparentnost”);
 • Lični podaci se moraju prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade”);
 • Lični podaci moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka”);
 • Lični podaci moraju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani; uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost”);
 • Lični podaci moraju da se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja”);
 • Lični podaci moraju se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost”).

Mi smo odgovorni za primenu ovih načela i moramo omogućiti njihovu primenu („odgovornost za postupanje”).

 

Linkovi ka web stranicama i uslugama trećih strana

Naša web stranica može da sadrži linkove ka web stranicama trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako otkrivate lične podatke na web stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva u odnosu na tu obradu. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti web stranica koje posećujete pre nego što otkrijete svoje lične podatke.

 

Poverljivost podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Mi ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitila u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na web stranici marijatarlac.com

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na web stranici marijatarlac.com  

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na email adresu: [email protected]

Vaš Online shop

 

Ready to wear

Accessories

Lookbook

Search for Products